In 1973 werden tamboers onderdeel van UNI Katwijk. Echter, de vereniging streeft al lange tijd naar bredere ontwikkeling op het terrein van slagwerk. De huidige ambities dringen aan op daadwerkelijke realisatie van dat streven. Daarom is  de drumband per 1 januari 2017 opgeheven. Dit wil niet zeggen, dat de opleiding tot tamboer is beëindigd. Integendeel, deze opleiding tot slagwerker/percussionist is nu dus breder geworden en veel aantrekkelijker door grotere veelzijdigheid. Zodoende is de aantrekkingskracht tot het bespelen van slagwerk-, percussie- en melodische slagwerkinstrumenten vergroot en mede in het belang van de continuïteit van slagwerkers in de orkesten, maar mogelijk ook als (melodische) slagwerkgroep.

 

 

Door een gespecialiseerde instructeur worden nieuwe technieken inbracht en de technische kwaliteit en vaardigheden verbeterd. Enkele slagwerkers/percussionisten bespelen nu al percussie-instrumenten bij de verschillende orkesten.